Αναβλητικότητα είναι, θα περάσει.

Το βάρος της αναβλητικότητας. Έχουμε πολλούς λόγους καθημερινά που βαραίνουν και περιορίζουν την ζωή μας. Κάποιους από αυτούς τους δημιουργούμε μόνοι μας. Τα βάρη μας δεν είναι μόνο αυτά που αναλαμβάνουμε, αλλά και όλα όσα αναβάλλουμε που κάποιες φορές είναι πιο σημαντικά από τα πρώτα. Τα πράγματα που αναβάλλουμε να ασχοληθούμε,…