Αρνητική ενέργεια και πως την αντιμετωπίζουμε.

ΣΤΑ ΑΚΡΑ Το περιβάλλον μας ρέει ενέργεια, το σώμα μας είναι γεμάτο ενέργεια, παντού συναντάμε ενεργειακά πεδία που μπορεί να έχουν αρνητικές ή θετικές συνέπειες. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε αρμονία με το νου και το σώμα του, άρα με τις προθέσεις και…