Αναβλητικότητα είναι, θα περάσει.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχουμε πολλούς λόγους καθημερινά που βαραίνουν και περιορίζουν την ζωή μας . Κάποιους από αυτούς τους δημιουργούμε μόνοι μας. Τα βάρη μας δεν είναι μόνο αυτά που αναλαμβάνουμε, αλλά και όλα αυτά που αναβάλλουμε και συνήθως είναι πιο σημαντικά από τα πρώτα. Το βάρος των ενοχών…