Θέλω να σε έχω του χεριού μου !

Πόσες φορές έχετε νιώσει μία υπόγεια πίεση να κάνετε κάτι που δεν θέλετε πραγματικά; Ακόμα και αν δεν σας έχει ζητηθεί ,υπάρχει διάχυτη στην ατμόσφαιρα σαν απαίτηση ,σαν κάποιος να σας επηρεάζει τον ειρμό της σκέψης και του λόγου σας , να σας κουνάει τα χέρια ,να σας σπρώχνει αόρατα…